Your Logo HereNorsk Galloway
Avlslag for Gallowayfe i Norge

Home | Om Gallowayrasen | Organisasjon | Galloway i Norge | Livdyr, semin og kjott | Bilder | Slakteresultat og veiingSist oppdatert 06. 03. 2015

         

                                      

Dette er ikke lenger Norsk Galloway sin offisielle webside.
Og det blir sannsynligvis ingen flere oppdateringer her.
Du finner nye websider for Norsk Galloway gjennom www.tyr.no

Her finner du en del informasjon om rasens status i Norge. 

Mer utfyllende informasjon om Gallowayrasen finner du f. eks. på www.beltie.org. Denne og andre lenker finner du nederst på denne siden.

Beklager reklamebanneret - men det er veldig greit å ha en gratis hjemmeside :).

Beklager også at hjemmesiden er litt rotete - her er det amatører som går til verks.

Av og til fungerer de nordiske bokstavene Ø Æ Å, og av og til ikke..


*   *   *   *   *   *   *To �r gammel okse, denne ble slaktet da han var 3 �r og 4 mnd, slaktevekt 365 kg, klasse R+

Rasens kjennetegn:

Kortbeint & kompakt, kollet, ekstremt hardfør, rolig og lett å håndtere.

Rasen er ypperlig egnet til ekstensiv kjøttproduksjon og passer også bra i Økologisk drift.

Kjøttkvaliteten er i samme klasse som Aberdeen Angus og Skotsk Høylandsfe.

 

Sæd av Belted Galloway - tilgjengelig gjennom GENO 

Raselaget ble opprettet i november 2003.

Henvendelser: seb@oppdal.com
Links


Norsk�Galloway�er�et�raselag�tilknyttet�Norsk�kjottfeavlslag

Create a Free Website